Tietoa sivuista ja kirjoittajasta

Kouluruokatietopankki-sivusto palvelee kouluruokailuun liittyvien tietolähteiden levityksessä. Facebook-sivun kautta usein nopeammin kuin saan niitä blogikirjoituksiksi näpytettyä. 

Uskon, että lisäämällä tietoisuutta kouluruokailun merkityksestä esittelemällä sen eteen tehtyä hyvää työtä nähdään kouluruokailu kokonaisuutena sekä sijoituksena eikä säästökohteena.

Blogia kirjoitan yksityishenkilönä 
edustamatta mitään järjestöä tai virallista tahoa. 

Toivon tällä panoksellani auttavani kouluruokailua toimimaan lasten ravitsemusta ja siten terveyttä edistävänä tapahtumana. Että lasteni vanhempana voisin huoletta heittää kauhan nurkkaan lounaan ajaksi viitenä päivänä viikossa, 40 viikkoa vuodessa, useita vuosia. 

Toivon myös panokseni auttavan lapsia saamaan koulussa lounaalla viettämiensä n. 900 tunnin aikana sellaista oppia, mikä auttaa heitä löytämään tavan ylläpitää omaa, lähimmäistensä ja ympäristön terveyttä myös silloinkin kun en ole enää vastuussa heidän ravitsemuksestaan. 

Yhteistyöterveisin
-MAARIT-
aka Maarit Laurinen


Maarit Laurinen
Koulutukseltani olen elintarviketieteiden maisteri (Helsingin yliopisto), pääaineenani ravitsemustiede. Täydennyskoulutuksena Kansanterveystieteen approbatur sekä markkinointiviestinnän näyttötutkinto. 

Olen ollut mukana keräämässä aineistoa kouluruokailusta yhteispohjoismaisessa ProMeal-kouluruokailututkimuksessa, toiminut ravitsemusneuvojana STRIP-projektissa tutkittavien ollessa teini-iässä ja ravitsemustutkijana mm. Finravinto 1997-tutkimuksessa.  

Maaliskuusta 2018 alkaen toimin vapaaehtoispohjalta Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen Turvary ry:n puheenjohtajana. Turvary on Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys. Jäsenyyteni: 

Lue myös:

-
Guest Blogger Maarit Laurinen: School Food in Finland. The Lunch Tray-blog 26.9.2017
-Kouluruokailu opettaa ja osallistaa -yhteiskirjoitus Ravitsemuskatsaus-lehdessä 1-2017
-Kouluruokailu kukassa 2017-kirjoitus Agronomiliiton Alimenta-jäsenlehdessä 02-17
-What to eat now—the latest advice holds some surprises! Kommenttini ReadersDigest-verkkolehdessä elokuu 2016. 
-Sama espanjaksi: ¿QUÉ COMEMOS ENTONCES? ja ranskaksi: MANGER, MAIS QUOI ?


-haastatteluni MLL:n Lapsemme lehdessä 3-2015: Enemmän kuin lounas lautasella
-Vuodelta 2011: Guest blogger: Finnish School Lunches (Fed Up with Lunch -blogi)