29.1.13

Onko koulunne Kouluruokadiplomin suorittaja?

Kouluruokadiplomiin liittyy yhteisöllisyyden periaate. Tavoitteena on ruokapalveluiden sitouttaminen kestävän kehityksen toimintamalleihin, asiakas-tyytyväisyyden lisääminen ja ravitsemusvalistuksen integroiminen mm. kotitalouden-, liikunnan, terveystiedon tai ympäristöopin oppitunneille sekä yhteistyö kodin ja koulun välillä. Kouluruokadiplomi-työkalu kannustaa oppilaita osallistumaan ja ottamaan vastuuta koulun yhteisistä asioista aikuisten ohjaamana ja tukemana. Kouluruokailutilanteen kehittäminen on sidoksissa opetussuunnitelman toteuttamiseen. Kouluruokailun opetus- ja kasvatustehtävä voi toteutua vasta silloin, kun koulun yhteisöllisyys on vahva. (Lähde: Ammattikeittiöosaajat ry:n tiedote 29.1.2013)

27.1.13

Ruotsalainen väitös kouluruokailusta

Kannattaa lukea edes abstrakti ruotsalaisesta kouluruokailu-väitöksestä niin tietää mistä etsiä vertailevaa tietoa miettiessään kouluruoan vaikutuksesta suomalaiseen ruokakulttuuriin ja syitä miksi kouluruokailua ei arvosteta.

19.1.13

Kouluruoka on kotiruokaa?

Usein hoetaan, että kouluruoka on tavallista kotiruokaa. Muutaman sata 15-16-vuotiaan ruokapäiväkirjaa muutama vuosi sitten selanneena, en allekirjoita väitettä. Aika harvassa kodissa syödään niin monipuolisesti ja paljon kasviksia kuin kouluissa on päivittäin tarjolla.

15.1.13

Mustalista II


Sain taas kimmokkeen muistuttaa, että kouluruokailun sujumiseen vaikuttavat paljon asenteet ja mielikuvat kouluruokailusta. Ja se miten julkisuudessa kouluruokailusta kirjoitetaan, vaikuttaa asenteisiin ja mielikuviin.