24.11.15

Kouluruokailu -minkälaista yhteistyötä vanhempien kanssa?

Suomen Vanhempainliitto on julkaissut Vanhempien Barometri 2015 kyselyyn tulleita vanhempien vastauksia ja toiveita kouluruokailusta.

17.11.15

Tarkoituksenmukaisesti järjestetty kouluruokailu, mitä se on tänään?

Perusopetuslaki (21.8.1998/628) toteaa
"Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria."