13.1.15

Ruokakasvatusmateriaalia

Kouluruokailu on nousemassa yhä suurempaan ja suurempaan rooliin tavoitteellisessa ruokakasvatuksessa. *) Nettiin onkin ilmestynyt monta sivustoa ajankohtaista ruokakasvatusmateriaalia.

p.s. Jos listasta unohtui jotain, niin lisään mielelläni.

Ruokatieto.fi sivusto esittelee koulun ruokakasvatuksen
Ruoka on kiinnostava ja herkullinen pedagoginen työkalu. Se on yhtä aikaa henkilökohtainen ja globaali asia, jota voi tarkastella lukuisista näkökulmista.
Asiaa havainnollistaa reilun minuutin video sekä monta muuta sivua vinkkejä ruokakasvattajana toimimiseen. 

Myös vanhempien osallistaminen ja merkitys on nostettu sivustolla esiin
Vanhemmat voivat aktiivisesti olla mukana (kouluruokailu) keskusteluissa ja uudistuksissa. Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa kuntien menoja pyritään kaikin tavoin karsimaan, myös kouluruokailusta. Vanhemmat ovat tärkeä lobbariryhmä kuntapäättäjien suuntaan.
Koulun ruokakasvatus ja kouluruokailu. Ruokatieto.fi -sivusto (viitattu 7.1.2015)

Arvostusta kouluruokailuun tehtäväideoita

Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeessa "Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun" on tuotettu tehtäväideoita kouluille kouluruoan ja sen tekijöiden arvostuksen kohottamiseksi.  
Kantavana ajatuksena hankkeessa on, että tietoisuuteen, arvostuksiin ja oppimiseen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa yhdessä tekemällä ja kokemalla.
Arvostusta kouluruokailuun. Tehtäväideoita kouluille kouluruoan ja sen tekijöiden arvostuksen kohottamiseksi. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, 2014 (viitattu 7.1.2015)

Terve koululainen ravitsemusrastit

UKK-instituutin koordinoiman Terve koululainen (TEKO) -hankkeen tavoitteena on tuottaa koulun arkeen työkaluja, joilla lisätä turvallisuutta liikuntaan ja vapaa-aikaan. 
Turvallisen ja terveellisen liikunnan moninaisuus löytyy TEKOn elementeistä. Kaikilla kymmenellä osa-alueella on oma tärkeä roolinsa turvallisuuden kokonaisuudessa, yhdessä tai erikseen.
Ravitsemusrastit tietovisa-materiaalin avulla opettaja voi ohjata yhden 45 minuutin oppitunnin aikana oppilaat pohtimaan mm. Pitääkö koululounaalla olla rohkea, jotta uskaltaa valita erinäköisen ruokaannoksen kuin muut?

Ravitsemusrastit. Opettajan opas. Terve Koululainen -hanke. (viitattu 7.1.2015)

Kouluruokailu.fi -sivusto

Elo-säätiön www.kouluruokailu.fi -sivustolta löytää mm. materiaalia oman yhteisöllisen kouluruokapäivän järjestämiseen.
Salin pöydän ympärillä jokainen tuoli täyttyy aistimatkasta kiinnostuneista kaupunkilaisista. Onko ruoan värillä väliä? Miltä ruoka kuulostaa? Mitä jos aterian söisikin nenästä kiinni pitäen? Punainen omenahillo maistuikin mansikalta ja näkkileipä kuulostaa aika erilaiselta kuin ruisleipä.

www.kouluruokailu.fi 

Liikaha-hankkeen ravitsemuskasvatusmalli

Liikkumisesta kansalaistaito -ohjelma pyrkii lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia liikkumisen laadun, määrän sekä puitteiden kehittämisellä sekä ravitsemuskasvatuksella Kainuun alueella. Aineistopankki löytyy verkosta avoimena. 

Hyvän olon eväät -opas sisältää harjoituksia alakoulun 4-5-luokkalaisten ravitsemuskasvatuksen toteutukseen. Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa oppilaiden minäkuvaa ja itsetuntoa ja innostaa oppilaita oman hyvinvointinsa edistämiseen.
Ei varsinaisesti käsittele kouluruokailua, mutta esim. harjoitus, jonka otsikko on "Säännöllinen syöminen on nautinto ja hyvää oloa" puhuu vahvasti kouluruokailun puolesta. 

Ravitsemuskasvatusmalli. Liikaha.fi - liikkumisesta kansalaistaito.  (viitattu 7.1.2015)

Järkipalaa-hanke vuodelta 2008

Sivusto puhuttelee suoraan nuorta. 
Haloo koululainen! Miksi syödä koulussa? Katso tästä muutama seikka, miksi kouluruoalla on väliä.
Sekä vanhempia esimerkiksi vanhempainillassa esitettävällä nuorten hyvinvoinnista ja ravitsemuksesta kertovalla kalvosarjalla.

Tämänkö verran oma lapsesi söi tänään koulussa? -kuvasarja. Hyvavalipala.fi-sivut.

Osa Sitran elintarvike- ja ravitsemusohjelmaan kuulunutta Järkipalaa hanketta vuosilta 2006-2008.


Aineisto on koostettu Järkipalaa Käsikirjaksi. Ideoita nIdeoita nuorten ruokailuympäristön kehittämiseen ja nuorten ravitsemuskasvatukseen. Helsinki 2008.
Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 

Koska monet lapset saavat kosketuksensa järjestettyyn ruokapalveluun jo ennen kouluikää, on hyvä tietää ruokakasvatuksen toiminnasta varhaiskasvatuksessa. Yksi kuvaus tästä löytyy raportista

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa - ruokailoa ja terveyttä lapsille. Ojansivu P et al. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014, Turun yliopisto.


Ruoka - oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara - julkaisu

Hyvä kooste ruokakasvatuksen merkityksestä löytyy Ruralia-instituutin julkaisusta, jonka esipuheessa sanotaan:
Nykyisten ympäristö- ja talousongelmien sekä sosiaalisten ja kultuuristen epätasa-arvoa kasvattavien tekijöiden eräänlaiseksi vastavoimaksi esitämme ruokakasvatusta. 
Ruoka - oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Riusku-Norja et al. (toim.). Ruralia Instituutin julkaisuja 2012. Ladattavissa Ruralia-instituutin sivuilta. 

Esittelyni julkaisusta blogissa 22.2.2012: Kouluruokailun uusi merkitys
*) Kouluruokailu on aina ollut osa ruokakasvatusta; Toimita ämpäri puolukoita koulun keittolaan - velvoitteista syö lautanen tyhjäksi käskyihin. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti