5.8.15

Mitä kiinnostaisi tietää lapsen kouluruokailusta?

Kouluilla harvoin on verkkosivuillaan muuta tietoa kouluruokailusta kuin ruokalista. Kouluruokailun käytänteiden esittely koulukohtaisesti voi olla keino, millä lisätä kouluruokailun arvostusta.

(päivitetty maininnalla kilpailutuksesta 22.5.2018)

On niin tietämätön ettei edes tiedä mitä kysyä?  

Vanhemmat saattavat olla niin tietämättömiä tämän hetken kouluruokailusta, etteivät edes tiedä mitä kysyä. Tiedon tarjoaminen herättäisi vanhempia keskusteluun ja ehkäpä myös osallistumaan. Ainakin edellisen 2015 Suomen Vanhempainliiton Vanhempien Barometri -verkkokyselyn tulokset kertoivat vanhempien haluavan osallistua eikä halu ole laantunut. Vuoden 2018 Barometrikyselyyn on saatu yli 10 000 vastausta.

Kouluruokailun arvostusta olisi mahdollista nostaa tarjoamalla tietoa juuri tämän koulun kouluruokailun toiminnasta nopealla tietoiskulla syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa, mahdollisessa "tervetuloa kouluun" esitteessä ja ennen kaikkea koulun verkkosivuilla, missä löytyisi ajantasaiset tiedot. 

Tässä listausta mitä koulunne kouluruokailusta voisi verkkosivuilla esitellä:


Onko kouluravintolallamme nimi?

Tuntuu erilaiselta mennä syömään ruokalaan kuin tulla toivotetuksi tervetulleeksi vaikkapa Kouluravintola Syreeniin? 

Kouluravintolaa voisi esitellä kuvin sekä kertomalla
 • Montako istumapaikkaa? 
 • Montako linjastoa?
 • Miten avoinna? 
 • Onko vaikkapa jotain taidetta tai historiallisia esineitä? 
 • Olemmeko saaneet Kouluruokadiplomin osoituksena ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun tuottamisesta?

Kouluruokailutoimikunta


 • Ketä kouluruokailutoimikuntaan kuuluu ja toimikunnan yhteystiedot
 • Mahdollisesti kokouspöytäkirjat tai toimintakertomus, jotta kehitysideoiden käsittelyä ei tarvitsisi jäsenien vaihtuessa aloittaa aina alusta. 

Kuka valmistaa ruokamme?

 • Ruokapalvelun tuottajan esittely ja linkki verkkosivuille
 • Keittiöpäällikön nimi ja yhteystiedot
 • Missä ruoka valmistetaan? Koululla vai tuodaanko se koulullemme, mistä ja miten usein?

Ruokapalvelun kilpailutus, koska tehty/tehdään?

Vuonna 2017 julkaistut Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositukset kiteyttävät olennaisimmat taustoitukset ja ohjeet opetuksen järjestäjän ruokapalvelun kilpailuttamiselle. 

Kilpailutusten välissä tulee seurata hankitun palvelun laatua, mikä olisi hyvä todentaa ajantasaisesti niin oppilaille kuin huoltajille ja muille asiasta kiinnostuneille. 
Ruokapalveluiden kilpailuttajan/palvelun ostajan tulee myös seurata, että sovittu laatu ja ruoan maittavuus toteutuvat sopimuskaudella. Tarjouspyyntövaiheessa pyydetään kuvaus, miten ruokapalveluiden tuottaja seuraa ja varmistaa valintaperusteiden toteutumisen ja miten ostaja niitä käytännössä seuraa. Laatua voidaan seurata keräämällä asiakaspalautteet systemaattisesti ja tarkastelemalla toteutuneita ruokalistoja ja niiden ravintosisältöä suhteessa sovittuun sekä seuraamalla oppilaiden osallistumista ruokailuun ja täysipainoisten aterioiden toteutumista. Lisäksi arvioidaan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, seurataan ruoan mausta saatua palautetta ja ruoan riittävyyttä, omavalvonnan toteutumista, poikkeamien määrää ja korjaavia toimenpiteitä sekä asiakasyhteistyön aktiivisuutta. (s. 49. Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2017) 

Ruokalista ja ruokalistan perusteeet 

Toki ruokalista on varmasti se kiinnostavin tieto kouluruokailusta. Mutta samalla voisi kertoa ruokalistan taustoista: 
 • ravitsemuksellisista
 • montako vaihtoehtoa on valittavana (esim. kasvisruoka jokapäivä kaikille)
 • taloudellisista 
 • raaka-aineisiin liittyen (esim. kasvis- / luomu- / lähiruokapainotus)
 • Tietoa erikoisruokavaliojärjestelyistä koulussamme (terveydelliset / eettiset perusteet)
Useat kohdat ovat yhteneviä kaikissa saman kunnan tai kouluruoan tuottajan kohteissa, joten linkki heidän sivuilleen helpottaa sivujen ajantasalla pitämistä. 

Kunnan kouluruokailuun käyttämän summan esittely tässä yhteydessä ja suhteutettuna valtakunnan tasoon antaa pohjaa kehitysideoista keskustellessa (kts. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit).

Kouluruokailusta olemme linjanneet

Vanhemmille on hyvä esitellä myös millainen on kouluruokailun päätöksentekoketju. 
 • Kouluruokailua koskevat lait ja asetukset (kts. Opetushallituksen Kotiväki-sivu)
 • Tietoa koulun/kaupungin linjauksista kouluruokailussa (esim. luomu-painotteisuus)
 • Miten kouluruokailun toiminta on kuvattu syksyllä 2016 voimaan astuneessa uudessa opetussuunnitelmassa meidän koulussa
 • Mitä oppilaskunta on mahdollisesti sopinut kouluruokailusta
 • Mitä kouluruokailusta mainitaan koulun järjestyssäännöissä, esimerkiksi:
 • Oppitunnilta ja oppitunnille sekä ruokasalista kuljetaan sovitusta ulko-ovesta.
 • Oppilaan on noudatettava hyviä ruokailutapoja.
 • Oppilas palauttaa ruokailuvälineensä ja huolehtii paikkansa siisteydestä

Onko kouluruokailu pakollista?

 • Saako ruokatunnilla poistua koulun alueelta?
 • Milloin ruokailusta saa lähteä? 


Tervetuloa tutustumaan!

Ruokakasvatus on ensisijaisesti kodin vastuulla. Mutta kavereilla on taatusti vaikutusta siihen, miten koulussa syödään. Ja se vanhempien tulee nähdä voidakseen ottaa paremmin vastuuta ruokakasvatuksesta.

Eli vanhempien tulee nähdä kouluruokailu eikä vain maistaa kouluruokaa
Viitteet:
Aiheesta aikaisemmin:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti