21.3.12

Uutisointia kouluruokasuosituksista

Blogiini tullaan edelleen eniten hakusanalla "kouluruokasuositus". Lukemisen helpottamiseksi kerään erikseen tälle sivulle kouluruokasuosituksia koskevaa uutisointia: 
  • Lautaslaatuselvitys / Kehitä-hanke (Ekocentrian sivut) 23.2.2012: Tämä selvitys antaa viitettä, että kouluruokailun hokemaa "ravitsemuksellisesti täysipainoista ruokaa" ei voikkaan todistaa ravintoainelaskelmilla. 
    • Huom: Nykyiset kouluruokasuositukset eivät ole painottaneet ravintoaineita vaan ne ovat olleet pidemmän ajan seurannan mittareita. Pääpaino on ollut ruoka-ainekohtaisilla (kasvikset, liha jne.) suosituksilla, mihin käytäntöön tämä selvitys kieltämättä tuo lisäperusteita sekä tarkennuksia.
  • Vertailu suomalaisen ja uuden usalaisen kouluruokasuosituksen välillä: Usan uudet kouluruokamääräykset, Kouluruokatietopankki 26.1.2012
  • Ruotsissa kesällä 2011 valmistuneen kouluruokasuosituksen toteutumista aletaan seurata valtakunnallisen selvityksen avulla. Kerättyjen tietojen pohjalta sekä koulut itse että viranomaiset voivat verrata kouluruuan laatua eri kouluissa, paikkakunnilla ja lääneissä.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa 6.6.2011 todettiin: Ruoan terveellisyys on harvoin kriteerinä julkisten ruokapalveluiden hankinnoissa.
  • Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman loppuraportin kouluruokailua koskevassa osiossa (s.13) 22.12.2010 todetaan: "Kouluruokailun toteutus ja taso vaihtelevat kunnittain ja suosituksia noudatetaan eri tavoin. Kouluilla ei ole yhteisiä terveyttä edistäviä sääntöjä, toimintatapoja ja ruokailuympäristöä vaan käytännöt vaihtelevat koulukohtaisesti. Kouluruokailun arvioimiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan kansalliset arviointikriteerit ja tutkimusmenetelmät." 
  • Googlatessa tuli eteen linkki miten kouluruokasuosituksen toteutumista on arvioitu Asikkalan ruokapalvelussa sekä vuonna 2011 että jo 2009.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti