11.9.12

Varsinaisen suuri ruokakeskustelu

Oli hienoa päästä kuuntelemaan miten minun lasteni päivittäisen ravinnontarpeen kolmasosasta keskusteltiin. 

Varsinaisen suuressa ruokakeskustelussa kohtasivat ruuan tuottajat ja valmistajat, poliitikot ja julkisten elintarvikehankintojen asiantuntijat. Keskustelutilaisuuden järjestäjinä toimivat Varsinais-Soumen ruokaketju sekä LounaFood. Lisätietoja tilaisuudesta ja järjestäjistä täältä

Vaikka aihetta ei oltu rajattu, puhe väistämättä sivusi usein kouluruokailua sen olessa suurin julkinen ruokahankintaerä Varsinais-Suomenkin alueella. Vetoan jääviyteeni käsitellä Turun alueen kouluruokailua koskevaa aihetta työskennellessäni kouluruokailun tuottavassa yrityksessä enkä käsittele ruokapalvelujohtaja Paula Juvosen esitystä sekä paneelikeskustelua kunnallisista elintarvikehankinnoista. Jos niistä osuu silmiini uutisointia jossain, linkitän ne tänne. 

Ruokakeskustelun muut aiheet antavat kuitenkin hyvää taustaa julkisesti rahoitetun ruokapalvelun toimintaraameille. Niistä jäi erityisesti mieleen Suomen Elintarviketyöläisten liittopuheenjohtajan Veli-Matti Kuntosen lausahdus "Kaikki Suomessa valmistettu ruoka on meille lähiruokaa, myös teollisesti valmistettu". Tällä hän tarkoitti, että lähiruokaa suosimalla kunnat tukevat suomalaista työtä muodossa tai toisessa. Hän myös korosti, että kun ruoka tehdään lähellä ostajaa sekä raaka-aineiden alkuperä että ruuan valmistajien työolot tiedetään paremmin. Ja silloin voidaan tehdä tietoisempia valintoja eettisinkin perustein.  

Maa- ja metsätalousministeriön lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen puolestaan kertoi miten ei ole kiellettyä vaatia esim. leivän saapumista tilaajalle tietyn tuntimäärän sisällä paistamisesta. Hankitalaki kieltää suoraan vetoamisen lähialueen työllisyyteen kilpailutuskriteerejä laadittaessa, mutta avoimella keskustelulla mahdolllisten kilpailutukseen osallistuvien tahojen kanssa voidaan löytää ne laadulliset kriteerit, joiden perusteella tilaaja saa loppuasiakkaansa haluaman tuotteen tarjolle julkisessakin ruokapalvelussa. On tehty tietoinen päätös olla asettamatta lainsäädäntöä lähiruoan määrittämiseksi ja jätetty asia kuluttajien itsensä määriteltäväksi ostokäyttäytymisessään. Julkista ruokapalvelua avustamaan asiakkaiden ja hankintalain mukaisten vaatimusten toteuttamiseksi tullaan avaamaan neuvontasivusto Motiva-palvelun alle.  

Katsokaapa muuten miten ranskalaisessa kouluruokalistassa merkitään lähiruoka koulun ruokalistaan "Terres d-ici"-merkillä. www.vercors-restauration.com --> Menus du mois --> menus scolaire. Jotenkin siellä on siis hankintalakia tulkittu alueen hyväksi. 

Jossain keskustelussa verrattiin saavutettua kokonaishyötyä alueelle ja mahdollisesti lisääntyviä hallintakuluja lähiruokaan panostamisesta hankintalain puitteiden selvittämisessä sekä konkreettisissa ruokahankinnoissa lisääntyneen laskutuksen yms. myötä. Itselleni tuli hankintalaista puhuttaessa mieleen ettei hankintalain pykälien täyttyminen kuitenkaan ratkaise rahoituksen haastetta. Kun laatuvaatimukset ovat kovemmat niin silloin myös maksettavan hinnan on oltava kovempi tai muuten teemme tietoisia päätöksiä, jotka eivät ole eettisiä. 

Tähän aiheeseen tultiin tilaisuuden päättävässä paneelikeskustelussa, johon osallistui myös lähialueen päättäviä poliitikkoja. Yhtenä kysymyksenä kaikille oli, mitä he käsittävät kestävällä julkisella ruokahuollolla. Monen vastauksessa oli muodossa tai toisessa ajatus, että ruokaketjun kaikkien toimijoiden pitää pystyä toimimaan saamallaan korvauksella. Vain korvauksen suuruus mahdollistaa, että he voivat myös panostaa ympäristökysymyksiin ja kestävään kehitykseen omalta osaltaan. 

Paneelikeskustelun lopuksi puheenjohtaja pyysi poliittisia osallistujia julkisesti osoittamaan halunsa allekirjoittaa sitoumus edistää kotimaista ruuan käyttöä oman kuntansa julkisissa hankinnoissa. Ei tuntunut yhtään hullummalta katsoa minun lapseni päivittäisen ravinnontarpeen kolmasosan päättäjistä kaikkien paikalla olijoiden osoittavan halua sitoutumiseen. 18.9. alkaen voit käydä itse katsomassa osoitteessa www.kotimaistaruokaa.fi onko sinun lapsesi ravinnontarpeen kolmasosan päättäjäehdokkaista kuinka moni allekirjoittanut sitoumuksen. 

Vaikka poliitikot tuntuivatkin ottavan pallon itselleen lähiruokastrategian luomisesta kuntien rahoittamaan ruokatarjontaan niin ei anneta pallon pysähtyä heille. 

Pallo on meillä vanhemmilla. 


Tämän tekstin tuottamiseen on käytetty perheaikaani. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti