23.11.13

Hiljaa hop hop - tunnelmasta pois -hankkeita

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan: 
Ruokailuhetki on oppilaalle tärkeä.
Kouluruokailulla tuetaan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailun ja koulupäivän aikana mahdollisesti tarjottavien välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon virkistystehtävä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua kouluruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikä tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ruokailusta vastaavan henkilöstön kesken. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa.
Lähde: Opetushallituksen Kotiväki-sivut  

Marraskuussa 2013 on tullut esille hankkeita, jotka ovat konkretisoineet opetussuunnitelman oppilaslähtöistä kouluruokailua. 

Kouluruokailun palveluketjua tehtiin näkyväksi Mikkelissä

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja VTT:n Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun -hanke pyrki antaman koululaisille mahdollisuuden kertoa muulle kouluyhteisölle sekä myös vanhemmille mitä ovat oppineet kouluruokailusta. Hanke teki näkyväksi kouluruokailun palveluketjua mm. maatila- ja keittiövierailuin. Oppilaat raportoivat näistä sähköisen kanavan kautta vanhemmilleen sekä tekemällä ruokasalin seinälle esim. karttoja oman kouluruokailunsa raaka-aineiden läheistä. 

Hankkeen Kouluruokailu arvoonsa -loppuseminaarissa oli erityisen antoisaa kuulla parin rehtorin kertovan miten kouluruokailu oli huomioitu opetuksen puolelta; "ruokalista puhuu"-aamunavauksia, ruokailuvuoroja oli järjestelty niin että ruokailuajasta ei menisi suurinta osaa jonottamiseen ja mikä yleensä on rehtorin rooli ruokailun ravitsemuksellisten, opetuksellisten ja sosiaalisten tavoitteiden toteutumisessa. 
Vantaalla rokattiin

Kouluruoka rokkaa oli osa World Capital Design Helsinki 2012 ohjelmaa. Hanke pyrki muotoilun menetelmiä käyttämällä rikkomaan totuttuja toimintatapoja ja rakentamaan jotain aivan uutta. Hanketta esitelevä kirjanen toteaa:"Muutos tapahtuu yhteisillä ponnistuksilla – ei ainoastaan odottamalla toimia kunnan tai valtion taholta."

Muotoilussa oli pyritty edistämään viihtyisyyttä melua vähentämällä, mutta myös kiinnittämällä huomiota tilan sisäisen logistiikan sujuvuuteen.
Suomalaisen lounasruokailun kirjo

Marraskuussa on ollut esillä myös muiden ikäryhmien lounasruokailu. Työpaikkalounastajat mättävät "koko rahalla" valtavia annoksia yli energiantarpeensa, vanhusten odotettiin haluvan syödä lounaansa automaatin tuottamina ja päiväkotilapset saavat lempiruokaansa makkaraa yli terveellisenä pidettyjen määrien. 

Minua mietityttää missä vaiheessa maksutonta ruokailua välttelevät lapset kasvavat "koko rahalla" ruokaa mättäviksi? Vai onko ruokaa annostelleen kanssa aikoinaan kasvaneet nyt villiintyneet vapaudesta ja nykyiset lapset pysyvät myös "koko rahalla" tavoitteen kanssa kohtuudessa? 

Lounasrobotti voisi olla jonkun työpaikkaruokailun ratkaisu, mutta tuskin edes diginaatiivisukupolven ikääntyessään toivoma ruokailumuoto. Ja nakit on päiväkoteihin annostelleet aikuiset...
Tässäpä näyttäytyi suomalaisen lounasruokailun kirjon ohella myös omasta ruokailustaan päättämisen mahdollisuuksien vaikutukset ravitsemukseen.

Vain syöty ruoka vaikuttaa terveyteen. Siksi kouluruokailussakin on hyvä muistaa ettei panostaminen vain lautaselle auta jos ei vaikuteta myös niihin tekijöihin joilla saadaan syömään lautaselta. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti