2.9.15

Markkinointi on löytänyt kouluruokailun

Vaikka suomalainen kouluruokailu on maksutonta, se tarvitsee markkinointia ollakseen myyvää oppilaille. 

Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä.
Markkinoinnin keinoja ovat mm. asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analysointi, tutkiminen, suunnittelu, toimeenpano ja valvonta. Siihen liittyvät itse tuotteen tai palvelun suunnittelu houkuttelevaksi, sen tuominen ostajien helposti saataville (ns. jakelutie), tuotteesta ja tuotemerkistä ja niiden ominaisuuksista kertominen ostajille (myynti ja markkinointiviestintä) sekä oikeanlainen hinnoittelu, jolla tuotteet saadaan kaupaksi kannattavasti.
Palvelujen markkinoinnissa korostuvat lisäksi palveluhenkilöstön taidot, palveluprosessin sujuvuus sekä palvelutoiminnan fyysiset puitteet. (Lähde: Wikipedia-sivusto 2.9.2015)

Kouluruokailuun kohdistuneita markkinointi-toimenpiteitä:

  • OPS 2016 kouluruokailun tukimateriaalit. EDU.fi -sivusto 
  • Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen kouluruokailun järjestämisen, ohjauksen ja tavoitteellisen kasvatuksen tueksi.
  • Energy Zone on Sodexon erityisesti koulumaailmaan suunniteltu palveluratkaisu, joka perustuu ajatukseen, että monipuolinen ja vaihteleva ruoka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee nuorten asiakkaidemme oppimista ja kehittymistä. Sodexo:n Healthwise-verkkosivut 2.9.2015
Amerikan mallia:

Ilmaista lounasta ei ole, onko kannattavaakaan? 

Markkinointiinhan kuuluu määritelmän mukaan myös ajatus hinnoittelusta ja kannattavasta toiminnasta. Kouluruokailun markkinoijan maksava asiakashan on kunta. 

Suomen Vanhempainliiton tuoreen Vanhempien barometri -selvityksen mukaan kuntien tiukka taloudellinen tilanne näkyy koulun arjessa. Miten käy kouluruokailun säätökuurissa?

Eihän päättelyky edeltävältä sukupolvelta ole jo mennyt niin, ettei nähdä lasten hyvän ravitsemuksen painavan kannattavuuden vaakakupissa euroja vastaavasti? 

Lue lisää: 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti