28.9.11

TUTKITTUA TIETOA: Kouluruuassa kohennusta vaativat sekä laatu että arvostus


Eipä sillä, että tutkimus olisi maailman tärkeintä kouluruuan parantamisessa. Ratkaisevampaa on kunnan resursseja jakavien asenne ja tietämys kouluruuan merkityksestä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.


Varmistakaapa kuitenkin vanhemmat tahoillanne, että tämä Ruokatiedon koostama tutkimustiedote päätyy kuntapäättäjienne luettavaksi.

Ruokatieto 25.8.2011: Kouluruuassa kohennusta vaativat sekä laatu että arvostus
"Kouluruokaraportin takana on elintarvikealan toimijoita yhdistävä pohjoismainen teknologiaohjelma Nordic Technology Platform NTP. NTP:llä on parhaillaan käynnissä terveellisten ruokavalintojen Healthy Choices –hanke, jonka yksi osa liittyy kouluruokailuun.

Pohjoismaisen kouluruokailun nykytilaa ja kehittämistarpeita on pohdittu muun muassa asiantuntijaseminaareissa ja –tapaamisissa, joiden yhteenvetona ja tuloksena keväällä ilmestynyt raportti on syntynyt."

 ...........
"Pohjoismaiset toimijat näkevät kouluruokailun kehittämisen monen tahon yhteisenä asiana. Kuntatason päättäjien tehtävänä on taata riittävä rahoitus ja resurssit, jotta laadukkaan kouluruuan valmistaminen on ylipäätään mahdollista. Ruokapalvelualan henkilöstölle on tarjottava riittävästi koulutusta ja mahdollisuus tapaamisiin, joissa kollegat voivat vaihtaa tietojaan ja kokemuksiaan hyvin toimivista käytännöistä.

Elintarviketeollisuuden ja ruokapalvelujen toteuttajien rooli on etsiä keinoja, kuinka kouluruokailua ohjaavat suositukset muutetaan houkutteleviksi, terveellisiksi ja maukkaiksi ateriavaihtoehdoiksi. Ruokapalvelujen tarjoajan on satsattava paitsi ruuan laatuun, myös ruokailutilojen viihtyisyyteen.

Yksi kouluille määritelty tärkeä tehtävä on lisätä ruokapalveluhenkilöstön ja opettajien välistä yhteistyötä. Myös koululaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia tulisi edistää.

Raportissa ehdotettu konkreettinen keino tähän olisi ottaa koululaiset mukaan koululounaan valmistukseen esimerkiksi osana kotitalousopetusta. Koululaisten osallisuutta kouluruokailuun liittyvissä kysymyksissä vahvistaisi myös se, että heidän mielipiteitään ja näkemyksiään kuunneltaisiin nykyistä enemmän."