9.9.11

15.9.2011 Kouluruoan arvostus nousee luomulla

Päivitetty 15.9.2011
"Kouluruoan arvostus nousee luomulla" ennustaa maabrändityöryhmän tulosten puolesta puhuja Irma Kärkkäinen EkoCentriasta parinkin uutislähteen mukaan, Ruokatieto 23.3.2011 ja Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman blogi 21.3.2011


Nuoret arvostavat luomua, Kärkkäinen johdattelee. Kaikki ovat tällä hetkellä kiinnostuneita luomusta; kaikki ovat kuulleet siitä, että maabrändityöryhmä antoi tehtäväksi luomun nostamisen, Kärkkäinen mainitsee.
- Haastamme ruokapalvelutuottajia käyttämään luomua. He haluavat minulta apua, sillä jotain pitää nyt tehdä. Meillä on konkreettinen työkalu, jolla sitoutua luomuun, Portaat luomuun -ohjelma. 

Haasteeseen on ilmeisesti ainakin yritetty vastata kun voidaan otsikoida: Luomuintoa kouluruuassa hidastaa rahan puute. Kunta-asioita muissa merkeissä tonkiessani osui silmään Kuntaliiton selvitys "Kunta Ruokaostoksilla. Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä" (2011), jossa luomu- ja lähiruuan ostamisen toteutumista on käsitelty. En kerkeä selata selvitystä luomun kannalta, mutta tiedote ja uutisointi kertovat" "...lähiruoan saatavuus, hinta ja sen tarjoajien puute koetaan ongelmallisiksi".

Kouluruoan arvostuksen nousua luomu- ja lähiruokataktiikalla tuetaan myös oppilaasta itsestä päin katsoen. Suomen Akatemian SEED-ohjelmassa yhtenä osaprojektina on "Ruokakasvatus osana kestävyyskasvatusta koulujen opetussuunnitelmissa ja arjen käytännöissä". Projektin tuottamassa raportissa tavoite ilmaistaan: "Jos haluamme vaikuttaa ruoan saatavuuteen eli ruokaturvaan, tuotteiden laatuun eli ruokaturvallisuuteen ja tuotannosta aiheutuvaan ympäristökuormitukseen, on ruoantuotanto säilytettävä omissa käsissä. Tämä edellyttää, että kasvava sukupolvi oppii arvostamaan kotimaista ruokaa ja tietää miten se on tuotettu, mikä on ruoan kulttuurinen merkitys ja mitkä ovat sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset kytkennät."

Toisaalta luomu- ja lähiruokaan keskittymisen koetaan vievän huomion pois terveyteen vaikuttavista ravintotekijöistä sekä globaaleista ruokaongelmista ja lisäävän nurkkakuntaisuuden henkeä. Sannansoppa ja Aamiainen ruohikolla blogi-kirjoitukset käsittelevät näitä aiheita yleisesti, eivät kouluruoan osalta. Teksti ja erityisesti kommentit ovat kuitenkin hyvää luettavaa tässä kohtaa.

Luomusta kuluttajien elintarvikemarkkinoilla kirjoittaa Ravintomedia blogi: Luomu taas vastatuulessa - toisaalta tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa.

Kuntaliiton ruokapalveluille suunnattu verkkojulkaisu "Mahdollisuuksien lähiruoka" mainostaa itseään: Inspiroidu hyvistä käytännöistä, jotka tekevät paikallisesta ruoasta arjen raaka-ainetta.