15.9.11

Kouluruokaan käytetty summa

Yle piristi varmasti monen päivää uutisoimalla "Kunnat käyttävät kouluruokaan enemmän rahaa".
Suomen kielessä kun ei ole futuuria niin kävi mielessä, että jatkossa näin ja homma lähtee käyntiin. (vietin lähiaikoina yhden illan selittäen futuuria 7v ranskan opiskelijalle, siksi tuli mieleen. Passee composeen mulle selitti oppilas... Ranskaa opiskelleet ymmärtänevät tämän vertauksen).

Kyse oli kuitenkin preesensistä ja vuoden 2010 summista verrattuna vuoden 2004 summiin. Ja Yle:kin tarkensi uutisessaan kustannustason "nousun vastaavan inflaatiota".

Kunnissa 2010 kouluruokaan käytetyt summat olivat 3.22-2.47 euroa, keskimäärin 2.73 euroa. Kukin miettiköön kohdallaan onko tämä tarpeeksi vai liikaa. Virallisia tutkimuksia saako rahalla suositusten mukaista vastinetta ei ole.

No, ei tämä hyödytön uutinen tietopankin kannalta ollut. Uutisen takana on Kuntaliiton vuonna 2010 tekemän selvitys:  Kunta ruokaostoksilla. Selvitus ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä (2011).

Pistän silmään osuneet huomiot:
  • Kyselyyn vastasi 63 kuntaa eli 19% Suomen 336 kunnasta. (kysymys oli lähetetty 188 kuntaan, vastausprosentti 34%) s. 7
  • Alle 4000 asukkaan kunnilta (123 kpl / 336 kuntaa) kysyttiin vain satunnaisesti.
  • Koulujen ateriakustannusten jakaantuminen kuntakoon mukaan s. 16. Huomaa tekstissä selvennys, että saman keittiön toimittamista ateriatyypeistä johtuen vastaajilla on vaikeuksia kohdentaa kustannuksia yksittäisille aterioille. 
Ruokatieto julkaisi laajan katsauksen, mutta suosittelen myös vilasemaan itse. Selvitys sisältää kaikenlaista nippelitietoa kuten "ruokapalvelusta ensisijaisesti vastaava organisaatio" ja "ruokapalveluiden talouden hoidon periaate". Jos ei oma kunta ollut vastaajissa mukana niin raportista ainakin löytyy millaista kouluruokailun toteutukseen vaikuttavaa tietoa omasta kunnasta voi hakea ja mihin verrata.

Usassa on perustettu verkkosivusto “SPARK” (Supporting Parent Advocates with Resources and Knowledge) tukemaan kouluruokailuun muutosta haluavia vanhempia. "...it’s not wise to demand action without knowing laws and the multiple interest groups involved. “It’s a fairly complicated system, and there’s a lot that it’s helpful to understand before you go marching into your superintendent’s office or the principal’s office,”...

Kouluruokailu on erilaista Suomessa kuin Usassa, mutta periaate rakentavalle muutoksen vaatimiselle on sama: Tuntea vastapeluri paremmin. Tämä kuntaselvitys voi siis olla yksi lähde Suomessa kouluruokailuun perehtyville. 

Muita tietolähteitä kouluruokailuun käytetystä summasta:
  • Lappeenrannan uutiset 22.2.2012: Kouluruoka kilpailutetaan taas - nyt annos maksaa 2,95 euroa
  • Yle Satakunta 31.3.2011: Suomessa julkiseen ruokapalveluun kuluu kunnan budjetista 2 - 4 prosenttia. Tästä määrästä henkilöstö-, hallinto-, käyttö - ja kiinteistökustannukset ovat lähes 70 prosenttia ja elintarvikekustannukset noin 30 prosenttia.
  • Ruokatieto 27.10.2010: Kunnat käyttävät kouluruokaan nyt vuodessa keskimäärin 503 euroa oppilasta kohden eli 2,65 euroa koulupäivässä. Tästä noin 80 sentillä ostetaan ruuan raaka-aineita ja loput menevät muihin kuluihin, kuten työhön ja logistiikkaan.
Vuonna 2009 on uutisoitu "Kouluruoasta säästetään jopa laittoman paljon". Silloinkaan tämä ei ollut tutkittua tietoa vaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puskan tekemä arvio perustuen kouluruokaan käytettyyn summaan: Puska kertoo Turun Sanomien haastattelussa, ettei kunnilla ole lakisääteistä velvoitetta käyttää tiettyä rahamäärää ruokaan, mutta lain mukaan ruoan on täytettävä tietyt laatusuositukset. Puska ei usko, että nämä täyttyvät niissä kunnissa, jotka käyttävät kouluruoan raaka-aineisiin vähiten rahaa.

Kouluruokasuositusten toteutumista ei ole arvioitu tänäkään päivänä. Tästä enemmän toisella sivulla.