16.4.12

Lehtijuttu: Kouluruoka kovien syytösten kohteena


Kouluruoka kovien syytösten kohteena uutisoi Kansan Uutiset verkkolehti 12.4.2012
"(Jaakko) Halmetojan mukaan ”monet kouluruoan ravinneköyhät, tavalliset raaka-aineet aiheuttavat kehossa kroonista tulehdustilaa”. Edelleen Halmetojan mukaan huonolaatuinen kouluruoka vaikuttaa oppilaan vireystilaan ja moni kärsii ravinnepuutoksista. Lehdessä haastatellaan myös ”kivikauden tai luolamiehen ruokavalioksi kutsutun näkemyksen edustajaa” Jaakko Savolahtea, joka ehdottaa kouluruoan lähtökohdiksi gluteenittomuutta, kotimaisuutta ja leivättömyyttä."
Tästä tekstistä olisi voinut repiä "myyvämpiäkin" otsikoita. Vaan ei revitty ja annan siitä kaikki pisteet mitä voin antaa. Jälkikirjoitus: pistin kehupisteet tiedoksi toimittaja Jarkko Mänttärille.

Jutussa viitattu 1/2012 Libero-lehden juttu löytyy tästä linkistä. Juttu on maltillisempi kuin lehtiuutinen antaa ymmärtää tarkastellen kouluruokaa kokonaisuutena sekä esittäen mitä yhtymäkohtia on ko. kouluruoka-arvostelijoiden ja virallisten suositusten välillä.

Olen samaa mieltä jutussa mainitun kriittisen massan keräämisestä kouluruoan kehittämispaineen luomiseksi, mutta näen ettei lautasen päällisen arvostelu ole oikea keino hakea muutosta. Kriittistä arvostelua esittäessään tulisi huomioida vaikutukset ettei kirjoittelu loisi sellaista negatiivista kuvaa kouluruokailusta, mikä lisäisi koululaisten vieraantumista kouluruokailusta. Tätä vahinkoa on vaikea korjata vaikka lautasen päällinen saataisiinkin kritisoijien vaatimalle tasolle. Kouluruokatietopankista löytyy Mustalista otsikoista, jotka eivät tue kouluruoan imagotalkoita. Yllä oleva otsikko oli niin positiivinen poikkeus, että se ansaitsee oman sivunsa.

Jutussa toivottiin lisää kasviksia kouluruokailuun. Kasvikset voidaan tuoda koululaisten luo, mutta se ei yksin saa heitä syömään kasviksia. On myös väärin ajatella ettei ruokahuolto haluaisi tarjota enemmän kasviksia. Uutisoimassani lehtijutussa ruokahuollon ammattilainen toteaa: "Jos niitä juureksia yrittää nyt laittaa runsaammin ruokiin, niin kyllä niitä vierastetaan. Niihin pitää uudelleen opetella."

Turun ammattikorkeakoulun Tutka-verkkolehti julkaisi Pekka Puskan kannanoton kasvisruokapäivän käyttöönottomenetelmästä otsikolla "Poliitikkojen ei pitäisi päättää kasvisruokapäivästä" (Tutka 12.4.2012). Puska esittää, että väkisin tuotuna kasvisruokapäivä vieraannuttaa koululaiset kouluruokailusta. Kun useimmat meistä tuntevat tarvetta syödä päivän aikana, kouluruokailun sijaan hankittu ruoka on usein se terveyden kannalta huonompi vaihtoehto.

Poliitikoilla on paikkansa muutoksessa. Heidän tehtävänä on turvata riittävät resurssit käyttää lähellä tuotettuja kasviksia kouluruokailussa sekä mahdollistaa kasvisten käyttöä lisäävän ruokakasvatuksen tapahtumisen kouluissa. Ruokakasvatukseen on kouluttautumassa oma ammattiryhmänsä kts. "Kouluruokailu kutsuu nauttimaan ja oppimaan". Tämän kaiken tapahtumiseksi kriittisen massan tulee lautasen sisällön arvostelun sijaan kiinnittää huomio siihen, että päättäjät ovat tietoisia kouluruoan merkityksestä sekä ravitsemuksellisesti että taloudellisesti ja ympäristöllisesti. Nordic Network of National Technology Platforms – Food for Life (2010) raportissa todetaan kouluruokailun yhdeksi suurimmaksi kehityksen hidastajaksi poliitikkojen arvostuksen puute kouluruokailua kohtaan.

Kriittisen massan tulee myös ilmaista tahtotilansa muutokselle. Toistan mitä kirjoitin "Angry Birdies kouluruokailun muutosvoimana"-tekstissäni:

".. kyllä Suomessakin voi pistää viestiä kansanedustajalle ilmoittaen tukevansa häntä tavoitteissa edistää parempaa kouluruokailua. etunimi.sukunimi@eduskunta.fi lienee helpoin tapa. Tiedoksi, että eduskuntaan on perustettu ensimmäinen ruokaryhmä, joka Ruokatieto-uutisen perusteella (12.3.2012"on aloittanut kuntapäättäjille suunnatun kampanjan ja muotoillut valmiin valtuustoaloitepohjan paikallisten raaka-aineiden käytön lisäämiseksi kuntakeittiöissä". Muuta tukea löytyy varmasti Suomen ensimmäiseltä viralliselta Maa- ja metsätalousministeriön lähiruokakoordinaattorilta (Ruokatieto 19.3.2012). Tulen seuraamaan tarkasti syntyykö näiden (blogikirjoituksessa mainittujen) tapahtumien perusteella Suomeen "Angry Birdies kouluruokailun puolesta" ryhmiä, jotka kannustavat omaa kuntaansa satsaamaan kouluruokailukokonaisuuden kehittämiseen lasten terveyden edistämisessä."
Mielestäni tästä sekä poliitikkojen että kriittisen massan päättäväisestä suunnasta, eikä siis lautasesta, lähtien kouluruokailuun voidaan saada kestävä muutos, joka hyödyttää koululaisia monipuolisesti terveyden kannalta. Sitä terveyttä edistävää kouluruokailuahan me kaikki kuitenkin halutaan.


Aiheeseen liittyviä lehtikirjoituksia:
Rovaniemen kouluihin ja päiväkoteihin pakollinen kasvisruokapäivä? YLE Lappi 30.3.2012
-Tämän uutisen mukaan ruokahuollon asiantuntija on mukana esittämässä kasvisruokapäivän käyttöönottamista. Jutusta käyty keskustelu on värikästä luettavaa: "Miksi ahtaasti kasvaneet porkkanat julmasti raastetaan? " (klo 9:50). Myös aiheellisia kommentteja pakon tarpeellisuudesta löytyy. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti