31.8.12

Kilpailutetun henkilökunnan kasvattajamahdollisuudet

"Myös koulun henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä on kehitettävä; koulussa kaikki aikuiset kasvattavat, eikä ruokapalvelussa piileviä resursseja pidä jättää huomiotta." Opetushallituksen uutiskirje Spektri 28.6.2012 

Pro Peruskoulu-blogi kuvaa taas hyvin ristiriitaa hienojen suunnitelmien ja koulussa säästöbudjetilla toteutetun arjen välillä. 

Kilpailuttamalla hyvää laatua? (29.8.2012)

Haluan nostaa omaltanikin osalta esille Pro Peruskoulun esittelemän artikkelin kohdan: 

Reh­to­ri Mat­ti Ki­vi­mäen mie­les­tä on käyt­tä­jän kan­nal­ta ihan sa­ma, ku­ka ruo­ka­pal­ve­lut tuot­taa. "­Kil­pai­lu­tuk­ses­sa on tar­kat ku­vauk­set ruoas­ta, ei­kä pal­ve­lun tuot­ta­jal­la ole hir­veäs­ti pe­li­va­raa­", Ki­vi­mä­ki to­teaa (HS Digilehti 29.8.2012)

Ruoasta voidaan toki tehdä tarkat kuvaukset. Mutta entä se muu kouluruokailun tuoma lisäarvo? Ravitsemus- ja ruokakasvatus, terveyskasvatus, tapakasvatus, turvallisuuskasvatus, kansainvälisyyskasvatus, yhteisökasvatus, kestävän kehityksen kasvatus, työkasvatus ja monikulttuurikasvatus noin muistuttaakseni, mitä ammattilaiset ovat listanneet kirjassa Kouluruoka kutsuu nauttimaan ja oppimaan. Kirja myös kertoo miten ruokapalvelun piileviä resursseja koulutetaan esiin. 

Voidaanko kilpailutukseen laittaa ehdoksi ruokapalveluhenkilökunnan kasvatustaidot ettei tuottajille jäisi siinä pelivaraa? 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti