26.11.14

Kiitos suomalainen kouluruokailu

Tänäkin aamuna olin kiitollinen kun minun ei tarvinnut pakata lapsilleni eväitä kouluun. 

15.11.14

Imagotalkoissa tapahtuu

Kouluruokailussa on syksyllä 2014 imagotalkoot vauhdissa Helsingistä Sodankylään ja Mikkelistä Turkuun.

8.11.14

Kouluruokailua koskevat lait

Kuluttajaekonomian Pro gradu tutkielmassa (Elina Kytö 2013, Helsingin yliopisto) on hyvin esiteltynä kouluruokailua koskeva lainsäädäntö. Erityisesti oli kiinnostavaa löytää viittaus nuoren työntekijän työaikaa koskevan säätelyn mukaiseen minimitauon pituuteen. Lisäksi on joukko muitakin lakeja, joita ei usein esitellä kouluruokailua koskevina.