19.1.16

Lihapulla x 900 000 ja instituutioiden ruokataju

"Usean kaupungin kouluruoassa epäterveellisen paljon lihaa" tiedottaa WWF. 

13.1.16

VÄITÖS: Osallisuutta ja toimijuutta tukeva ruokakasvatus

Väitöstutkimuksen aiheena: pohjoismaisten nuorten kouluruokatottumukset, nuorten näkemyksiä ateriavalinnoistaan perhekontekstissa, nuorten kouluruokakäytännöt kasvatuksellisena voimavarana, koulukontekstissa toteutettavan ja nuoria osallistavan tutkimuksen haasteet.

14.12.15

Kouluruokailu juhlissa mukana, näkyykö se imagossa?

Suomalainen kouluruokailu on tärkeässä roolissa ruokakulttuurimme ylläpitäjänä ja ruokaperinteemme säilyttäjänä.


24.11.15

Kouluruokailu -minkälaista yhteistyötä vanhempien kanssa?

Suomen Vanhempainliitto on julkaissut Vanhempien Barometri 2015 kyselyyn tulleita vanhempien vastauksia ja toiveita kouluruokailusta.

17.11.15

Tarkoituksenmukaisesti järjestetty kouluruokailu, mitä se on tänään?

Perusopetuslaki (21.8.1998/628) toteaa
"Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria."

24.9.15

Uudet lapsiperheiden ruokasuositukset julkisesti kommentoitavina

Hoitopaikan ja koulun osallistuminen lapsen ravitsemukseeen ja yhteen sovittaminen perheen ruokatottumuksiin. Onko kommenttia?

17.9.15

Näkyykö lukujärjestyksessä ruokatunti?


Tuore tutkimus osoittaa lyhyen ruokatauon koulussa huonontavan lasten aterian laatua.