13.4.15

Kouluruokailutietopankki 2.0 - mitä ja miksi

Liike-elämän puolella ajatellaan jo, että tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhä useammin verkostoissa, joissa läpinäkyvyydellä on kehitystä kiihdyttävä merkitys.

Laajentunut kouluruokailun hyväksi toimijoiden joukko tarvitsee kanavan missä kohdata ja verkostoitua, jotta kouluruokailun kehitys kiihtyisi yhä useampiin arjen innovaatioihin.


Kouluruokailutietopankki 2.0 - mitä ja miksi

Kouluruokailutietopankki 2.0. välittää ajankohtaista ja luotettavaa tietoa kouluruokailusta. Tarve on ajankohtainen kun uuden opetussuunnitelman mukaisesti ruokakasvatusta sisällytetään paikallisiin opetussuunnitelmiin.

Lisäksi kouluihin perustettavaksi suositellut ruokalatoimikunnat tarvitsevat tietolähteen, jossa tieto on helposti saatavilla tasa-arvoisesti koko maassa. Myös media ja vanhemmat tarvitsevat selkeän sivuston, mihin verrata omia tietolähteitään.

Vastavuoroisesti sivusto voimaannuttaa hankkeiden toteuttajia antamalla valmiin kanavan esitellä kiinnostuneelle kohderyhmälle tuloksia. Samalla hankkeiden tuottama tieto ja kokemukset jäävät helpommin kohderyhmän löydettäväksi myös myöhemmin, mikä mahdollistaa hyvien käytänteiden leviämisen, soveltamisen ja jatkokehittelyn aiheen ollessa ajankohtainen kohderyhmässä.

Kouluruokailutietopankki 2.0 toimii myös tiedon kuratoijana sekä puuttuu mediassa esitettyihin puolitotuuksiin, myytteihin ja urbaanilegendoihin esikuvanaan vuoden 2014 journalistisena tekona palkittu Faktabaari-sivusto.


http://www.slideshare.net/anttijohanneshirvonen/mita-on-kuratointi


Kuka vastaa Kouluruokailutietopankki 2.0 toteutuksesta? 

En tiedä. Toivottavasti tämä Kouluruokatietopankin nelivuotis-syntymäpäiväkirjoitus toimii kiihdykkeenä kehitykselle.

Jotain aihioita on jo ilmassa kts. esim. Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön koostama kouluruokailu.fi -sivusto sekä maininta, että Opetushallitus ja Maa- ja metsätalousministeriö olisivat valinneet Cocomms-viestintätoimiston kumppanikseen viestimään ruokakasvatuksesta paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön osallistuville sidosryhmille.

Kouluruokailu on jo saavuttanut aseman, missä sitä ei nähdä vain hyvinvoinnin ravitsemuksellisena tekijänä vaan laajempana yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen ruokakasvatustapahtumana.

Laajentunut kouluruokailun hyväksi toimijoiden joukko tarvitsee kanavan missä kohdata ja verkostoitua, jotta kouluruokailun kehitys kiihtyisi yhä useampiin arjen innovaatioihin.
Aiheesta lisää: 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti