5.3.11

Kouluruokailun kehittämishanke - raportti


Järkipalaa sivuilta löydettynä:

Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen (huhtikuu 2008) linkki

Raportti esittelee kouluruokailun kehittämishankkeen, joka on toteutettu Helsingin ammattikorkeakoulussa Stadiassa eri yhteistyötahojen avustuksella.
Hankkeen tavoitteena oli asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen. Monipuolinen ja laaja tutkimus tarjoaa kouluruokailusta uutta analysoitua tietoa ja paljon käytännön kehittämisehdotuksia.
Kouluruokailuhankkeen tuloksia voivat hyödyntää mm. koulujen kouluruokailusta vastaavat henkilöt, keittiöhenkilökunta ja kouluterveydenhoitajat, sekä opettajat suunnitellessaan opetussuunnitelmaa. Tuloksista on myös hyötyä suunniteltaessa uusia koulutuspalveluja esimerkiksi keittiöhenkilökunnalle.
Empiirinen aineisto kerättiin opinnäytetöiden muodossa neljästä koulusta, joiden keittiötyypit erosivat toisistaan. Tutkimuksen kohderyhminä olivat niin koululaiset, vanhemmat, opettajat, kouluterveydenhoitajat kuin keittiöhenkilökunta. Tutkimuksen aineisto kerättiin ja analysoitiin käyttäen sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä.
Tekijä: I. Tikkanen