2.3.11

9.9.2011 Leipätiedotuksen kouluvälipalahankeKoulun välipalatarjonta vähentää epäterveellistä napostelua -Leipä suosituin välipala

Terveelliselle välipalatarjonnalle on kouluissa kysyntää. Sekä nuoret, opettajat että kouluravintoloiden esimiehet arvostavat koulun välipalamyyntiä ja kokevat sen tärkeäksi. Maukkaiden ja ravitsevien välipalojen tarjonta saavuttaa etenkin niitä nuoria, jotka eivät syö välipalaa tai hakevat epäterveellistä syömistä koulun ulkopuolelta. Tämä selvisi Leipätiedotuksen Haukkaa välillä -hankkeesta, jonka ensimmäinen osa päättyi vuodenvaihteessa 2009-2010.

Huomioitavaa: Käytännön ratkaisu oppilaiden rahan käsittelyyn koulussa: Etukäteen maksettavan välipalapassin avulla vanhemmat pystyivät ohjaamaan nuoria terveellisiin välipalavaihtoehtoihin.


Vuonna 2011 hanke on laajentunut useampaan kuntaan