5.3.11

Välipala-automaattikokeilu

Järkipalaa-sivuilta löydetty:

Välipala-automaattikokeilu linkki raporttiin

Nuorten makumieltymysten mukainen terveellinen välipalavalikoima välipala-automaatissa sekä edulliset hinnat lisäisivät Välipala-automaattikokeilun raportin mukaan automaatin käyttöä ja auttavat siten vähentämään epäterveellisten välipalojen syömistä.

Osana Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA:n Järkipalaa-hanketta toteutetun välipala-automaattikokeilun loppuraportti valaisee kokemuksia määrä-aikaisesta (2 kk) välipala-automaatin käytöstä kahdessa koekoulussa.

Raportti esittelee lyhyesti kouluruokailun taustoja ja suosituksia sekä käytäntöjä koulupäivän aikana tarjottavista välipaloista. Raportin loppuosa syventyy kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin 7.-9.-luokkalaisten aamupala-, lounas- ja välipalakäytäntöjä ja kokemuksia välipala-automaatista. Kokeilun välipala-automaatti sisälsi tuotteita, joiden rasvan määrä ja laatu oli ravitsemussuositusten mukainen, sekä sokerin ja suola määrä kohtuullinen.

Välipala-automaattikokeilu ja sen yhteydessä tehty kyselytutkmus toteutettiin 7.-9.-luokkalaisille Herttoniemen Yhteiskoulussa ja Sipoonjoen koulussa.

Tekijät: Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Sitra ; A. Peltola, R. Tahvonen, T. Vainio, K. Rintala, H. Luomala