3.3.11

Teko: Kouluruokailun kehittäjä - asiantuntija


Suomessa on jo henkilö, joka on ottanut konkreettisesti vastuuta koululaisten ravitsemuksen kehittämisestä valtakunnallisesti. Tämä ei ole maksettu mainos. Haluan omalta ostaltani nostaa hänen työnsä tunnettavuutta, että vanhemmat osaavat vaatia hänen tai vastaavien tahojen tarjoamaa koulutusta oman lapsensa kouluruokailusta vastaaville ja ennen kaikkea kouluruokailun resursseista päättäville.
Kaikki muutos parempaan kun ei ole aina rahasta kiinni vaan mukana on myös
osaamista sekä tietoa.

Seija Lintukangas
Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto 2009
Kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja
"Kouluruokailuhenkilöstö matkalla kasvattajaksi"

Yritys Edutaru Oy tarjoaa koulutusta kouluruokailun parantamiseksi tapauskohtaisesti. Koulujen henkilöstölle: Opetushenkilöstölle, kouluruokailuhenkilöstölle, päättäjille, myös vanhemmille ja muille kouluruokailun sidosryhmille.