2.3.11

Opetushallituksen nettisivut: Kouluruokailu

Opetushallituksen verkkosivuilla 12.7.2010 kirjoitettuna


Kouluruokailu

Tiivistetysti: "Jokainen suomalainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija voi Suomessa nauttia maksuttoman kouluaterian. Suomessa on tarjottu maksuton ateria kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien. Nykyisin noin 900 000 koululaista ja opiskelijaa nauttii päivittäin maksuttoman kouluruoan. Ruokailu on olennainen osa lapsen hyvinvointia ja kasvua. Kouluruokailussa lapsille ja nuorille opetetaan terveyttä, ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria."

Lisäotsikot:

Perusruokavaliosta poikkeavat ruokavaliot koulussa

Tiivistetysti: "Tavoitteena on, että perusruokavalio sopii sellaisenaan tai pienin muutoksin mahdollisimman monelle."

Välipalat koulussa

Tiivistetysti: "Oppilaalla tulisi olla mahdollisuus ravitsemuksellisesti täysipainoisen välipalan nauttimiseen viihtyisissä oloissa silloin, kun koulutuntien ajoittuminen tai harrastukset sitä edellyttävät"

Lisäksi sivuilla linkkejä muihin kouluruokailu-sivustoihin