2.3.11

31.1.2012 Kouluterveyskysely 2010 ja 2011

Päivitetty 31.1.2012 Tampereen tiedoilla 2011 kyselystä sekä 19.1.2012 Facebook-linkillä

Kouluterveyskysely on Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tekemä tutkimussarja:
"Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa.
Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vertailukelpoisia tietoja on kerätty peruskouluissa vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Vuosittain kyselyyn vastaa noin 100 000 nuorta."
Lisätietoja sekä tuloksia, myön kuntatasolla, löydät THL:n internetsivuilta.

Kouluterveyskysely löytyy Facebook:sta, johon pääsee vaikka ei olisi omaa tiliä. Tätä kautta ainakin minusta aineisto on helpommin selattavissa ja mielenkiintoisista koosteista on esittely luettavissa nopeasti.

Vuoden 2011 kouluterveyskyselystä:

  • Kouluterveyskyselyyn osallistui peruskoulusta lähes 47 000 ja lukioista sekä ammatillisista oppilaitoksista molemmista noin 21 000 nuorta maalis-huhtikuussa 2011 Pohjois-, Länsi-, Lounais- ja Sisä-Suomessa sekä Ahvenanmaan maakunnassa. 
  • Ruokatieto julkaisi 21.9.2011 aiheesta tiivistelmän otsikolla "Koko kouluateria maistuu alle puolelle nuorista", joka kattaa hyvin kyselyn kouluruokailua koskevan osuuden. 
    • On loogista, muttei uutta todeta "Oppilaista voi tuntua, ettei kouluruokaa ole riittävästi, koska leipää, salaattia ja maitoa ei mielletä aterian osiksi". Tiivistelmässä peilattiin kyselyn tuloksia tämän ajan muihin ilmiöihin kuten Karppaukseen. Leivän syönnin vähenemisenä voidaan kuitenkin olettaa olevan myös vähentynyt tuoreen leivän tarjonta budjettien kiristyttyä ruoan hinnan noustessa.
  • Tutkija Riikka Puusniekan kalvosarja "Kouluterveyskysely 2011 Tampereen alueella - opiskelukysy yhteinen asia" (24.1.2012) ruoka-asenteet ovat esillä kalvoissa 8-12. 
    • Väliotsikolla "Opiskelijan oireilu - monisyinen vyyhti" esitellään karuja lukuja miten puolet yläkoululaisista ei syö aamupalaa joka aamu, 7% kertoo ettei syö koululounasta edes kerran viikossa (Tampereella yleisempää kuin aineistossa keskimäärin), syömään tulijoistakin moni jättää osan tarjotusta syömättä ja pojista jopa 30% käyttää energiajuomia koulussa viikoittain. 
Sannansoppa-blogi kokosi yhteen vuoden 2010 Kouluterveyskyselyn tuloksia:

Vuonna 2010 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä noin 100 000 peruskoululaista, lukiolaista ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevaa. (Melkoinen otoskoko siis kyseessä!) Kyselyn tulosten perusteella noin kaksi kolmasosaa oppilaista syö koulussa tarjotun lounaan päivittäin. Oppilaista 10-15% ilmoitti, että syö koululounasta vain korkeintaan kahtena päivä viikossa. Peruskoulun oppilaista osa oli sitä mieltä, että kouluruokailuun ei ole riittävästi aikaa (28% vastaajista), ruokailuaika ei ole sopiva (15% vastaajista) tai että ruokaa ei ole riittävästi tarjolla (28% vastaajista). Huomattavasti edellisiä suurempi osuus oppilaista oli kuitenkin sitä mitä, että kouluruoka ei ole laadultaan (64% vastaajista) tai maultaan (61% vastaajista) hyvää!

Reilu puolet peruskoululaisista ja lukiolaisista ilmoitti syövänsä kouluruoan lisäksi jotain muuta koulussa. Koulun välipalatarjoilua käytti noin viidennes kaikista koululaisita, samoin kotoa tuotuja eväitä. Kaupasta, kioskilta tai huoltoasemalta syötävää/juotavaa kertoi ostavansa 36% peruskoululaisita ja 44% luokiolaisista!