5.3.11

Kouluruokapalvelun tuottaja: Jyväskylä

Kylän Kattaus, Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu, on kaupungin sisäinen liikelaitos. linkki

Kylän Kattaus tuottaa ruokapalveluja pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille päiväkoteihin, kouluihin sekä vanhus- ja vammaispalveluun.

Toiminta-ajatus
Kilpailukykyistä ruokapalvelua asiakkaan tarpeisiin.

Kylän Kattaus on organisoitu neljään tulosalueeseen, joita ovat päiväkotiruokailu, kouluruokailu, vanhusruokailu ja tuotannon tulosalue.

Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin avulla haluamme parantaa asiakasryhmäkohtaista yhteistyötä ja vastata muuttuviin haasteisiin.

Päivittäinen aterioiden määrä on n. 23 600, joista noin 19 800 on lounasaterioita. Kokonaismäärästä noin 10 % on erityisruoka-annoksia.

Kylän Kattauksessa työskentelee yhteensä noin 230 alan ammattilaista 95 keittiöissä. Kylän Kattauksessa valmistettuja aterioita tarjotaan edellisten yksiköiden lisäksi noin 70 muussa talossa.

Liikevaihto on noin 14,4 miljoonaa euroa.