2.3.11

19.12.2011 Nettisivut: kouluruokailun historiaa Suomessa

Päivitetty 19.12.2011

Sivut, jossa kouluruokailun historiasta on mainittu vuosietappeja:

Parempaakouluruokaa.fi / kouluruokailun vuosikymmenet

Opetushallituksen EDU.fi sivuilla kuvataan Suomen kouluruokailun historiaa

Tiivistetysti:

Suomalaisella kouluruokailulla on pitkät perinteet. Vuonna 1943 säädettiin laki kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta ja siihen sallittiin viiden vuoden siirtymäaika. Vuotta 1948 pidetään koululaisille suunnatun maksuttoman kouluruokailun alkamisvuotena.

Kouluruokailu on yksi suomalaisen yhteiskunnan ja koulumenestyksen kehityksen kuvaajista. Kouluruokailua on ajan saatossa toteutettu monissa erilaisissa muodoissa. Suomalaiset esi- ja peruskoululaiset sekä lukioiden ja ammatillisen perusasteen koulutuksen opiskelijat nauttivat nykyisin maksuttoman kouluaterian, joka merkitsee erityisesti terveyttä, tapoja ja kasvatuskumppanuutta sekä myös suomalaisen ruokakulttuurin siirtoa lapsille ja perheille.

Vuonna 1943 – ensimmäisenä maana maailmassa – Suomessa säädettiin lailla kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Oppilaat velvoitettiin koulun työajan ulkopuolella tekemään kohtuulliseksi katsottava määrä työtä ruokatarvikkeiden kasvattamiseksi ja keräämiseksi koulukeittolaa varten. Kansakoulun opettaja velvoitettiin ohjaamaan tätä toimintaa. Uuden lain mukaan viidessä vuodessa oli päästävä siihen, että kaikki kansakoululaiset saavat maksuttoman aterian jokaisena koulupäivänä. Maassamme on tarjottu maksuton kouluruokailu kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien. Kun vuonna 1977 kaikissa Suomen kunnissa oli siirrytty peruskouluun, maksuton kouluruokailumahdollisuus oli järjestetty kaikille peruskouluikäisille.

Muita otsikoita

Mennyt työntää ja velvoittaa - tuleva vetää ja innostaa

Ilman historiaa ei ole tulevaisuutta

Karjaan yhteiskoulu vietti kouluruokailun juhlavuotta


Valitettavasti EDU.fi sivuilla mainittua Pelastakaa Lapset-järjestön "Kouluruoka 60-vuotta" kampanjasivuja ei löydy